Üld- ja ostutingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Wilest OÜ veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Wilest OÜ (edaspidi Naelad.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Naelad.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Naelad.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Naelad.ee veebilehel.
 

2. Hinnad

2.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
2.2. Naelad.ee-l on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu. Kui Klient esitas ja tasus tellimuse, siis kohustub Naelad.ee tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.
2.3. Naelad.ee-l on õigus loobuda tellimuse täitmisest tehnilise vea olemasolul, mille tõttu on E-poes toote hind olnud ekslik
 

3. Makseviisid

3.1. E-poes on võimalik tasuda otse kõikide Eesti pankade kaudu peale tellimuse kinnitamist.
3.2. Maksed tehakse eurodes (€).
 

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud Wilest OÜ arveldusarvele.
 

5. Tooted ja ostu sooritamine

5.1. Kuvatavad tooted on reeglina laos olemas. Kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
5.2. Kui toode puudub laost, siis tellimust ei ole võimalik täita. Sel juhtumil võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ja pakub välja võimaliku uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab Teenuse kasutajale raha hiljemalt 14 päeva jooksul.
5.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. Teenuse osutaja annab endast parima, et kuvada võimalikult head ja korrektset tootekirjeldust, kuid vaatamate sellele, e-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
5.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.
5.5. Klient valib välja soovitud tooted, lisab soovitud koguses tooted ostukorvi ning seejärel kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronpost, kättetoimetamise aadress, postiindeks ). Klient Valib soovitud tarneviisi. Kui klient valib tarneviisiks "Kuller" kohustub klient sisestama tarneaadressi. Klient valib sobiliku makseviisi, kui klient valib makseviisiks "Kauba kättesaamisel" toimub kauba eest tasumine kauba kättesaamisel, kui kleint valib makseviisiks ühe Naelad.ee poolt pakutavatest pangalinkidest, toimub tellimuse eest tasumine valitud pangalingi kaudu. Kliendile ja Naelad.ee-le saadetakse tellimuse infot sisalvad e-kiri. Naelad.ee võtab ühendust kliendiga ja lepitakse kokku täpsemalt tarneaeg.
5.6. Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Naelad.ee ei vastuta täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
5.7. Müük toimub siis, kui Klient on tasunud tellimuse eest pangaülekandega kasutades E-poes olevat pangalinki või teinud ülekande väljastatud arve alusel. 
 

6. Kohaletoimetamine

6.1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Naelad.ee tellimuse, võtab kliendiga ühendust ning lepib kokku täpsemad tarnetingimused.
6.2. Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.
6.3. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
6.4. Naelad.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Naelad.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

6.5 Kui tellimus on tehtud ja makse on jõudnud meieni ennem kella 12 tööpäeval, siis jõuavad kaubad tavaliselt kohale järgmiseks tööpäevaks

6.6 Tellimused komplekteeritakse ja antakse üle transpordiettevõttele transpordiks minimaalselt samal- kuni maksimaalselt 5 tööpäeva jooksul

6.7 Tellimused tarnitakse kliendi poolt sisestatud tarne aadressile Eestis kulleri poolt

6.8 Tellimuste transporti teostab kullerfirma OSC Transport OÜ

 

7. Tagastamisõigus

7.1. Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.
7.2. Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema rikkumata ja originaalpakendis.
7.3. Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile kauba maksumus.
7.4. Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient. Naelad.ee kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
7.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressile info@naelad.ee  14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
7.6. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
 

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1. Naelad.ee vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.
8.2. Naelad.ee ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
8.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist Naelad.ee kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab Naelad.ee Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.
8.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@naelad.ee pretensioon kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
8.5. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.
8.6. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest

 

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Naelad.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Naelad.ee poolne ligipääs. 

Wilest OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Wilest OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe Naelad.ee isikuandmete vastutav töötleja on Wilest OÜ (registrikood 14186439) asukohaga Viislioru, 64614, Viisli küla, Põlva vald, Põlva maakond, Eesti Vabariik, tel +372 56881182 ja e-kiri info@naelad.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohale toimetamise aadress;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@naelad.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Product added to wishlist
Product added to compare.

Olen tutvunud ja nõustun e-poe privaatsuspoliitikaga ja üld- ja ostutingimustega.